ทีมงาน

ระดับ ผู้ดูแลระบบ กลุ่มหลัก Moderator
phpBBThailand Jr. Membericphp ผู้ดูแลระบบ บอร์ดทั้งหมด
phpBBThailand Full Membericphysics ผู้ดูแลระบบ บอร์ดทั้งหมด
phpBBThailand Newbiekai ผู้ดูแลระบบ บอร์ดทั้งหมด
phpBBThailand VIP Membersmindphp ผู้ดูแลระบบ บอร์ดทั้งหมด
ระดับ Moderators กลุ่มหลัก Moderator
phpBBThailand VIP Membersphpbb สมาชิก บอร์ดทั้งหมด