อยากรู้การเขียนรายงานจากวันที่ ที่เราเลือก เอง

ปัญหา การเขียน JavaScript เครื่องมือ

Moderator: phpbb, mindphp

aoyjees
phpBBThailand Newbie
phpBBThailand Newbie
โพสต์: 3
ลงทะเบียนเมื่อ: 22 มี.ค. 2014, 10:20

อยากรู้การเขียนรายงานจากวันที่ ที่เราเลือก เอง

โพสต์โดย aoyjees » 22 มี.ค. 2014, 10:55

โค้ด เลือกรายงานประจำเดือน วันเดือนปี ถึง วันเดือนปี หรือ รายงานประจำปี แล้วส่งค่าไปหน้ารายงาน (อยากรู้ว่าหน้ารายงานทั้งหมดต้องเขียนรับค่าและแสดงผมรายงานที่เลือก อย่างไร )

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title><?php echo $sys_title; ?></title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/style.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/start/jquery-ui-1.8.21.custom.css" />
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.21.custom.min.js"></script>
<script language="javascript">
$ (function() {
$("#stdate").datepicker({
dateFormat: 'dd-mm-yy',
dayNamesMin: ['อา', 'จ', 'อ', 'พ', 'พฤ', 'ศ', 'ส'],
monthNamesShort: ['มกราคม','กุมภาพันธ์','มีนาคม','เมษายน','พฤษภาคม','มิถุนายน','กรกฎาคม','สิงหาคม','กันยายน','ตุลาคม','พฤศจิกายน','ธันวาคม'],
changeMonth: true,
changeYear: true ,
yearRange: 'c-50:c+0'
});
$("#endate").datepicker({
dateFormat: 'dd-mm-yy',
dayNamesMin: ['อา', 'จ', 'อ', 'พ', 'พฤ', 'ศ', 'ส'],
monthNamesShort: ['มกราคม','กุมภาพันธ์','มีนาคม','เมษายน','พฤษภาคม','มิถุนายน','กรกฎาคม','สิงหาคม','กันยายน','ตุลาคม','พฤศจิกายน','ธันวาคม'],
changeMonth: true,
changeYear: true ,
yearRange: 'c-50:c+0'
});
});
</script>
</head>

<body>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td><table width="900" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img src="../images/header.png" width="900" height="180" /></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td background="../images/menu_bar.png" height="33"><table width="900" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2">
<tr>
<td><?php include "menu.php"; ?></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
<table width="500" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:2px solid #e1e1e1; background:#FFF">
[color=#FF0000] <tr>
<td height="33" background="../images/h_box.png">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong style="color:#232ac8">เงื่อนไขการทำรายงาน</strong></td>
</tr>

<tr>
<td><form id="form1" name="form1" method="post" action="rpt1_1.php?start_event=""&end_event="" " target="_new">

<table width="450" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2">
<tr>
<td width="80">&nbsp;</td>
<td width="364">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right"><input name="opt" type="radio" id="radio" value="1" checked="checked" /></div></td>
<td>ประจำเดือน ตั้งแต่วันที่ :
<input name="stdate" type="text" id="stdate" size="9" />
ถึงวันที่ :
<input name="endate" type="text" id="endate" size="9" /></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right"><input type="radio" name="opt" id="radio2" value="2" /></div></td>
<td>ประจำปี
<select name="yy" id="yy">
<option value="0">-- เลือกปี --</option>
<?php
$y=date("Y")+544;
for ($i=1;$i<=5;$i++ ) {
$ny=$y-$i;
echo "<option value='$ny'>$ny</option>";
}
?>
[/color]
</select></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><div align="center"><input name="button" type="submit" class="btn_seq2" id="button" value="สร้างรายงาน" /></div></td>
</tr>
</table>
</form></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน