หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ปัญหา file /includes/functions_display.php on 428 UNREAD_POS

โพสต์แล้ว: 12 ธ.ค. 2010, 15:06
โดย phpbb
phpBB Debug] PHP Notice: in

โค้ด: เลือกทั้งหมด

 file /includes/functions_display.php on line 428: Undefined index: UNREAD_POSTS

[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions_display.php on line 428: Undefined index: NO_UNREAD_POSTS
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions_display.php on line 428: Undefined index: NO_UNREAD_POSTS
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions_display.php on line 428: Undefined index: NO_UNREAD_POSTS
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions_display.php on line 428: Undefined index: NO_UNREAD_POSTS
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions_display.php on line 428: Undefined index: NO_UNREAD_POSTS
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions_display.php on line 428: Undefined index: NO_UNREAD_POSTS
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions_display.php on line 428: Undefined index: NO_UNREAD_POSTS
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions_display.php on line 428: Undefined index: UNREAD_POSTS
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions_display.php on line 428: Undefined index: NO_UNREAD_POSTS
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions_display.php on line 428: Undefined index: NO_UNREAD_POSTS
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions_display.php on line 428: Undefined index: UNREAD_POSTS

เป็นเพราะไฟล์ภาษาไทยไม่ตรงกับเวอร์ชั่นของ phpbb ให้โหลดไฟล์ภาษาไทยไปทับที่เดิม
viewtopic.php?f=33&t=9191