ช่วยดูโค๊ดให้ทีคับ ค้นหา+แบ่งหน้า

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ น่ะค่ะ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ

Moderator: phpbb, mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

ตอบกลับโพส
pingza49
phpBBThailand Newbie
phpBBThailand Newbie
โพสต์: 5
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ม.ค. 1970, 07:00

ช่วยดูโค๊ดให้ทีคับ ค้นหา+แบ่งหน้า

โพสต์ โดย pingza49 »

ช่วยดูโค๊ดให้ทีคับ ค้นหา+แบ่งหน้า แสดงหน้าแรกได้พอกดไปหน้าสองไม่แสดงอะคับใครรู้ช่วยบอกทีคับปม ขอบคุณมากๆๆคับ


<?
if (empty($keyword) or empty($fields))
{
echo"<br><br><br><br><br><br><br><br><center><font color=#088BBF>ไม่พบรายการที่ค้นหากรุณาระบุชื่อที่ต้องการค้นหา";

}
else
{
$host="localhost";
$username="root";
$password="1234";
$db="fishing";
$tb="tb_product";
mysql_connect( $host,$username,$password) or die ("ติดต่อกับฐานข้อมูล Mysql ไม่ได้ ");

mysql_select_db($db) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้"); /* ทำการเลือกฐานข้อมูลก่อน */
mysql_query("SET NAMES tis620");

if($fields==id_prd){
$sql="SELECT * FROM $tb where $fields like '%$keyword%' ";


}else{
($fields==name_prd);
$sql="SELECT * FROM $tb where $fields like '%$keyword%' ";

}
if($fields==name_brand){
$sql="select tb_product.id_prd,tb_product.name_prd,tb_product.ref_id_brand,tb_product.price_prd,tb_product.photo_prd from tb_product INNER JOIN tb_brand ON tb_product.ref_id_brand = tb_brand.id where tb_brand.name_brand='$keyword' and tb_product.ref_id_brand=tb_brand.id ";

}
$Per_Page =3;
if(!$Page)
$Page=1;

$Prev_Page = $Page-1;
$Next_Page = $Page+1;

$db_query = mysql_db_query($db,$sql);
$Page_start = ($Per_Page*$Page)-$Per_Page;
$Num_Rows = mysql_num_rows($db_query);

if($Num_Rows<=$Per_Page)
$Num_Pages =1;
else if(($Num_Rows % $Per_Page)==0)
$Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page) ;
else
$Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page) +1;

$Num_Pages = (int)$Num_Pages;

if(($Page>$Num_Pages) || ($Page<0))
print "<center><b>จำนวน $Page มากกว่า $Num_Pages <b></center>";
$sql .= "Order by id_prd Desc LIMIT $Page_start , $Per_Page";

$db_query=mysql_db_query($db,$sql);
if(empty($Num_Rows)) /* ตรวจสอบว่ามีอยู่หรือยัง */
{
echo"<center><br><br><br><br><br><br><br><font color=#088BBF>แสดงรายการค้นหา <b>$keyword</b><font color=#088BBF> พบจำนวน <b>$Num_Rows </b>Reccord </center>";

}
else
{
?>
<div align="center">
<p><? echo " <br><br><font color=#088BBF>แสดงรายการค้นหา <b>$keyword</b><font color=#088BBF> พบจำนวน <b>$Num_Rows</b> Reccord "; ?></p>
<p></div>
<?
while($result = mysql_fetch_array($db_query)){
$id_prd=$result[id_prd];
$code=sprintf("%05d",$id_prd);
$name_prd=$result[name_prd];
$detail_prd=wordwrap($result[detail_prd],50,"<br>",1);
$ref_id_type=$result[ref_id_type];
$ref_id_brand=$result[ref_id_brand];
$price_prd=$result[price_prd];
$photo_prd=$result[photo_prd];
if($photo_prd=="") {
$photo_prd="temp.jpg";
}
?>
</p>
<table width="95%" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#088BBF">
<tr>
<td width="20%" align="center"><?echo"<IMG SRC='admin/photo/$photo_prd' width='130' height='170' border='0'>" ?></td>
<td width="77%"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="3%" rowspan="5" class="style48">&nbsp;</td>
<td width="97%" class="style48"><span class="style48 style71 style74"><span class="style75">รหัสสินค้า :<? echo $code;?></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td class="style48"><span class="style48 style71 style74"><span class="style75">ชื่อสินค้า :&nbsp;&nbsp;<? echo $name_prd;?></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td class="style48"><span class="style77">ยี่ห้อสินค้า</span><strong>&nbsp;
<?
include "connect.php";
$sql3="select name_brand from tb_brand where id='$ref_id_brand' ";
$result3=mysql_db_query($dbname,$sql3);
$rs3=mysql_fetch_array($result3);
$name_brand=$rs3[name_brand];
?>
<?=$name_brand?>
</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="style48"><span class="style48 style71 style74"><span class="style75">ราคา :&nbsp;&nbsp;&nbsp;<? echo number_format($price_prd,2);?> บาท </span></span></td>
</tr>
<tr>
<td class="style48 style74"><p class="style48 style71">&nbsp;</p>
<p class="style48 style71"><?
$links="<a href='#' onclick=\"window.open('prd_view2.php?id_prd=$id_prd', 'test_blank' ,'width=510,height=550');\">";
$links.="<img src='images/detail.gif' alt='' width='90' height='30' border='0'/>";
$links.="</a>";
echo $links;
?>
<? echo " <A HREF=\"basket_add.php?id_prd=$id_prd\" >"; ?><img src='images/buyy.gif' alt='' width='90' height='30' border='0'/></a><br>
<br />
</p></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
<p><?
}
}
}
?>
<input name="id_prd" type="hidden" id="id_prd" value="<?=$id_prd?>" />
<input name="seacrh" type="hidden" id="seacrh" value="<?=$keyword;?>" />
<div align="center"><br>
<span class="style17 style18 style19">มีจำนวนสินค้าทั้งหมด
<?= $Num_Rows;?>
รวมทั้งหมด : <b>
<?=$Num_Pages;?>
</b> หน้า :
<?/* สร้างปุ่มย้อนกลับ */
if($Prev_Page)
echo " <a href='$PHP_SELF?seacrh=$keyword&Page=$Prev_Page'><img src='button/reft.png' alt='' width='15' height='15' border='0'/>&nbsp;&nbsp;</a>";
for($i=1; $i<$Num_Pages; $i++){
if($i != $Page)
echo "[<a href='$PHP_SELF?seacrh=$keyword&Page=$i'>$i</a>]";
else
echo "<b>$i</b>";
}
/*สร้างปุ่มเดินหน้า */
if($Page!=$Num_Pages)
echo "<a href ='$PHP_SELF?seacrh=$keyword&Page=$Next_Page'> &nbsp;&nbsp;<img src='button/right.png' alt='' width='15' height='15' border='0'/></a>";
?>
mindphp
phpBBThailand VIP Members
phpBBThailand VIP Members
โพสต์: 2269
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ม.ค. 1970, 07:00
ติดต่อ:

โพสต์ โดย mindphp »

ขอรายละเอียด server หน่อย ครับ

if($fields==id_prd){ <------------ ตั้งใจทำอะไร ครับ
สร้างไฟล์ pdf online
ท่องเที่ยว http://www.thailandhotelforums.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
สอน php http://www.mindphp.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
pingza49
phpBBThailand Newbie
phpBBThailand Newbie
โพสต์: 5
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ม.ค. 1970, 07:00

โพสต์ โดย pingza49 »

if($fields==id_prd){ <<<<<ตรงท่อนนี่ผมให้เลือกค่าจะ $fields จากลิสบ็อกอะคับ แบบว่ามีให้เลือกสามรายการโดยจะมี เลือกจากรหัสสินค้าvalue=id_prd เลือกจากชื่อสินค้าvalue=name_prd แล้วก็เลือกจากยี่ห้ออะคับvalue=brand_prd แล้วตรงค่าที่กรอกชื่อว่า $keyword อะคับ ถ้าเลือกจากลิสบ็อกอันไหนให้มาดึงค่าจาก if นั้นอะคับ
mindphp
phpBBThailand VIP Members
phpBBThailand VIP Members
โพสต์: 2269
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ม.ค. 1970, 07:00
ติดต่อ:

โพสต์ โดย mindphp »

ถ้า ค่าที่รับ เข้ามาเปลียบเทียบ เป็น string เราต้อง ใช้
"xxxxxx" หรือ'xxxxx' เมือ xxxxx คือข้อความ
สร้างไฟล์ pdf online
ท่องเที่ยว http://www.thailandhotelforums.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
สอน php http://www.mindphp.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
pingza49
phpBBThailand Newbie
phpBBThailand Newbie
โพสต์: 5
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ม.ค. 1970, 07:00

โพสต์ โดย pingza49 »

ยางไงอะคับ งงแฮะ อธิบายให้ผมอีกหน่อยได้ปะคับ งง ตรงท่อนไหนงะคับ
mindphp
phpBBThailand VIP Members
phpBBThailand VIP Members
โพสต์: 2269
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ม.ค. 1970, 07:00
ติดต่อ:

โพสต์ โดย mindphp »

if($fields=='id_prd'){ <-------------- และ ทุกส่วนที่ต้องการเทียบค่า ตัวแปลกับ string
สร้างไฟล์ pdf online
ท่องเที่ยว http://www.thailandhotelforums.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
สอน php http://www.mindphp.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
pingza49
phpBBThailand Newbie
phpBBThailand Newbie
โพสต์: 5
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ม.ค. 1970, 07:00

โพสต์ โดย pingza49 »

คับปมแก้เรียบรอ้ยแล้วคับ แต่มันก็ยางไม่ขึ้นหน้า2ให้อยุ่ดีอะคับข้อมูลไม่แสดงหน้า2อะคับ
ต้องแก้หรอเพิ่มตรงไหนหรอคับ
mindphp
phpBBThailand VIP Members
phpBBThailand VIP Members
โพสต์: 2269
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ม.ค. 1970, 07:00
ติดต่อ:

โพสต์ โดย mindphp »

ลอง ไล่ echo ตัวแปล $sql ,$Page,... ว่าได้ค่าตามที่เราต้องการอยากให้มันเป็น หรือเปล่า ลองดูครับ
สร้างไฟล์ pdf online
ท่องเที่ยว http://www.thailandhotelforums.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
สอน php http://www.mindphp.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
pingza49
phpBBThailand Newbie
phpBBThailand Newbie
โพสต์: 5
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ม.ค. 1970, 07:00

โพสต์ โดย pingza49 »

พี่คับได้แล้วคับปม ขอบคุณมากๆๆๆนะคับที่อุตสาห์มาช่วยตอบให้นะคับ อิอิอิอิ ได้แหละๆๆ
ตอบกลับโพส

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 34 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน