รับสอน สอนเขียนเว็บ เขียนโปรแกรม สอนทำเว็บ รับจ้างทำเว็บ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ น่ะค่ะ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ

Moderator: phpbb, mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

บุคคลทั่วไป

รับสอนPHP รับสอน php สอน php สอนphp สอนพิเศษ

โพสต์โดย บุคคลทั่วไป » 18 มี.ค. 2006, 12:13

รับสอนPHP รับสอน php สอน php สอนphp สอนพิเศษ สอน อบรม เขียนเว็บ สร้างเว็บ สร้างเวป การเขียนเว็บ เขียนเวป สอนเขียนโปรแกรม เขียนโปรแกรม รับเขียนเว็บ เขียนโปรแกรม ด้วย PHP SQL html CSS
สอน PHP MySql HTML Macromedia Dreamweaver 8
รับสอนเขียนโปรแกรม PHP MySQL,MS SQL,oracle เดียวหรือกลุมเล็ก
สำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐาน เพิ่ม HTML,CSS
หรับคนที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว เน้น การเขียนแบบ OOP การใช้งาน pear
และการทำงานกับ Databases
สนใจติดต่อ 086-703-1560

สนใจดูต่อที่
http://www.mindphp.com/modules.php?name ... pic&t=2042
นะครับ

บุคคลทั่วไป

โพสต์โดย บุคคลทั่วไป » 24 มี.ค. 2006, 01:51

รายละเอียด เนื้อหา คร่าวๆ เน้น php กับ mysql
แนะนำเนื้อหาทั้งหมด CH1
แนะนำเครื่องมือ
appserve
WMSEVER tools หรือ XAMPP
MySqlFont ,phpMyAdmin
Dreamweaver
EditPuls
Dos PHP+MySq
วิธีติดตั้ง
ดาวน์โหลด โปรแกรม WMSEVER
ติดตั้งโปรแกรม WMSEVER หรือ XAMPP
config ภาษาไทย ให้กับ โปรแกรม WMSEVER
ติดตั้ง MySqlFont
การใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น
เปิดใช้โปแกรมต่างๆในโปรแกรม WMSEVER tools
แนะนำการใช้งาน MySqlFont
แนะนำการใช้งาน phpMyAdmin
แนะนำการใช้งาน Dreamweaver
กำหนด หน้าตาสำหรับโค้ด
กำหนดภาษา และรูปแบบอักษร
สร้าง Site
การโค้ด PHP ลงใน HTML
ค้นหาและ แทนที่ ข้อความ ใน แบบต่าง

แนะนำเนื้อหาทั้งหมด CH2
แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การติดต่อบน internet
ภาษา ต่างบน net
มาตรฐานการติดต่อ(TCP/IP) Http,Https,Ftp
URL Encoding
HTML,XHTML เบื้องต้น
โครงสร้าง ภาษา
การสร้างตาราง
Tag ต่างๆของ HTML
แนะนำ CSS
รูปแบบการเขียน PHP ลงใน เอกสาร HTML
การทำงานเมื่อมีการร้องขอดูหน้าเว็บ ภาษา PHP
phpinfo();
คำสั่งแสดงผล ของ PHP
echo();
print();
printf();
คำสั่งไม่ใช้แสดงผล
commemt
- // ,/* ,/*****/
** คอร์ด Advanced จะเพิ่ม
- Coding Standard จาก pear
- PHP Document
- แนะนำการใช้งาน Website pear


แนะนำเนื้อหาทั้งหมด CH3
ตัวแปรใน PHP globals,superglobal
อักขระสงวน \n \r \t \\ \$ \’ \”
คำสงวน
การตั้งชื่อตัวแปล
การกำหนดค่าให้ตัวแปล
DATA TYPE ใน PHP
แนะ data type ใน PHP
settype() ,gettype()
Array
การสร้าง Array 1 มิติ
มี index,กับ ไม่มี index
การสร้าง Array หมายมิติ
Function ที่เกี่ยวกับ array
เครื่องหมายดำเนินการ
+ - * / %
+= -= /= %= *= .=
เครื่องหมายเปรียบเทียบ
logical operator || OR XOR && and
ลำดับความสำคัญของเครืองหมายแนะนำเนื้อหาทั้งหมด CH4
คำสั่งควบคุมการทำงาน
if …switch..
แบบ ย่อ
คำสั่งควบคุมการทำงานซ้ำ
while ,do..while
for foreach
break continue
ฟังก์ชั่น (Function)
การเรียกให้ Function
การสร้าง Function
การคืนค่า จาก Function
ขอบเขตของตัวแปร
Function past by
OOP
การสร้าง class
การใช้งาน class ที่สร้างไว้
function เกี่ยวกับ class


** คอร์ด Advanced จะเพิ่ม
การเขียน แบบ OOP อีก 2 ชม.
คุณสมบัติต่างๆ ของ classใน PHP
การสืบทอด class ฯลฯ

แนะนำเนื้อหาทั้งหมด CH5
แนะนำ Function ใช้บ่อย
Function เกี่ยวกับ String
การตัดช่องว่าง
การค้นหาแล้วแทนที่
การแปลงตัวอักษร
การนับและเปรียบเทียบ ฯลฯ
Function เกี่ยวกับ วัน เวลา
แนะนำ การใช้ function date();
การตรวจสอบวัน
การนับ แปลง วัน
timetmp(); ฯลฯ
แนะนำ Function ใช้บ่อย
Function ทางคณิตศาสตร์
เกี่ยวกับมุม
การยกกำลัง ,ถอดราก
เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยแทนที่
Function การส่งเมล
mail()
Function อื่นๆ เพิ่มเติม


แนะนำเนื้อหาทั้งหมด CH6
การทำงานกับ File และ Directory
การนำ File อื่นเข้ามาร่วมใช้งานใน File
Function เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของไฟล์
การสร้าง และเขียนข้อมูลลงไฟล์
การอ่านข้อมูลจาก File แบบต่างๆ
การ redirect แบบ ต่างๆ
การทำงานกับ Cookie
แนะนำ Cookie
การสร้าง ลบ Cookie
- การใช้งาน Cookie
การทำงานกับ Session
แนะนำ Session
Session_id
การสร้าง Session
การใช้งาน Session
การล Session
ประยุคใช้ Session


แนะนำเนื้อหาทั้งหมด CH7
การทำงานกับ Form
สร้าง Form แบบต่างๆ
รูปแบบ ส่งค่าจาก Form
การรับค่าจาก Form เพื่อ ประมวลผล
การ Upload แบบ file เดียว และ หลาย file พร้อมกัน
Validate form
โดยใช้ javascript
โดยใช้ php
** คอร์ด Advanced จะเพิ่ม
การสร้าง Form แบบ dinamic
การนำข้อมูลจาก Databaseมาใช้ในการ Form
เขียน class เพื่อ สร้าง Form แบบ อัตโนมัต


แนะนำเนื้อหาทั้งหมด CH8
การทำงานกับ Image
แนะนำ GD 2.0
ชนิดของรูปที่สร้าง
Function เกี่ยวกับการสร้างรูป
Function เกี่ยวกับการ วาดเส้น
รูปแบบของ สี
ทำงานกับ Server Enviroment
exec()
system()

** คอร์ด Advanced จะเพิ่ม
- การใช้งาน JPGraph
- แนะคำสั่งของ sever

แนะนำเนื้อหาทั้งหมด CH9
Sql เบื้องต้น
datatype
basic commands
การสร้าง รูปแบบ และเงื่อนไข การสร้าง table
Insert ,delete,update
select +Option
การใช้ Function
การติดต่อ ฐานข้อมูล
การติดต่อฐานข้อมูล ด้วย mysql_XXX
การติดต่อฐานข้อมูลด้วย ODBC
การดึงข้อมูลออกมาแสดง
query ,numrow
XXX_fetch_xxx
Function อื่นๆ
** คอร์ด Advanced จะเพิ่ม
- Sql ระดับกลาง
- การ select ขั้นสูง
- การคำสั่งจัดการวิเคราะฐานข้อมูล
- การใช้งาน Pear DB
- ออกแบบฐานข้อมูล เพื่อเพิ่ม ความเร็วในการทำงาน

แนะนำเนื้อหาทั้งหมด CH10
Basic Project
นับจำนวนคนเข้าชมเวป
ระบบ admin
Project ตามความเหมาะสมของผู้เรียนเรียนกับเรา รับ รอง ดีกว่า อ่านหนังสือเป็นสิบเล่ม
086-703-1560[/b]

....

โพสต์โดย .... » 24 มี.ค. 2006, 22:24

ขอรายละเอียดด้วยนะครับ [email protected]

ต้องครับ

โพสต์โดย ต้องครับ » 01 พ.ค. 2006, 06:01

สนจัยครับ ราคาเท่าไหร สถานที่เรียน เวลากี่ชัวโมง ครับ เมลมาบอกด้วยน่ะครับ

[email protected]

สงสัยจัง

โพสต์โดย สงสัยจัง » 02 พ.ค. 2006, 11:33

สนใจค่ะ อยากทราบราคา และวันเวลา ค่ะ
[email protected]

t512

โพสต์โดย t512 » 08 พ.ค. 2006, 21:38

สนใจครับ ขอรายละเอียดด้วย ราคา ช่วงเวลาที่เปิดสอน
[email protected]

บุคคลทั่วไป

โพสต์โดย บุคคลทั่วไป » 10 พ.ค. 2006, 23:54

สำหรับ คนที่เรียน นะครับ ที่ได้ ใช้ Dream 8 อยู่ สมารถอัพ เป็น
Macromedia Dreamweaver 8.02 Update (9.32 MB)
ได้ตาทลิ้ง๕ื นี้เลยครับ
Download: http://download.macromedia.com/pub/drea ... ate_en.exe
MOre info: http://www.macromedia.com/support/docum ... s.html#802

Issues resolved with the 8.0.2 update

The 8.0.2 update fixes the following two issues on both the Macintosh and Windows platforms.
SQL injections in web applications

The update updates server-side code generated by Dreamweaver to protect databases against SQL Injection.
Active content

The update fixes a problem with the code generated by Dreamweaver when it inserts active content such as a Flash file in a web page. In the latest versions of Internet Explorer, the generated code by Dreamweaver does not allow users to interact with the active content unless they click it. The update fixes the code generated by Dreamweaver so that users don’t have to click the active content. The update also provides a way to repair the code of existing pages with active content.

shareyshare
phpBBThailand Newbie
phpBBThailand Newbie
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ม.ค. 1970, 07:00

โพสต์โดย shareyshare » 13 พ.ค. 2006, 21:41

แล้วโดยทั่วๆ ไป CH1 กะ CH2 คอร์สละกี่ชั่วโมงคะ


ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 26 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน